Search

De Klok

Torenuurwerkfabriek ‘De Klok’ en ‘M. van de Kerkhof Ingenieursbureau’

De grondlegger van het bedrijf, waaruit beide genoemde bedrijven zijn voortgekomen, is Frans van de Kerkhof. Hij stichtte in 1887 het bedrijf ‘F. van de Kerkhof & Zonen’.
Frans, in 1847 geboren in het Brabantse Lieshout, was horlogemaker van beroep. Dit bracht blijkbaar onvoldoende inkomsten op om volledig te kunnen voorzien in het levensonderhoud van zijn gezin. Hij was daarom een tijd lang vertegenwoordiger van de klokkengieterij Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel. Door dit beroep kwam hij natuurlijk regelmatig in aanraking met torenuurwerken en het lijkt logisch dat dit de aanzet is geweest om zelf een fabriek in torenuurwerken te beginnen. Er zijn in deze beginperiode op bescheiden schaal uurwerken in het eigen bedrijf vervaardigd, maar Van de Kerkhof was toch vooral importeur van Duitse uurwerken van het fabrikaat Korfhage uit Buer (Dld.). De broers Jos en Marinus hebben het bedrijf van hun vader Frans voortgezet. Dit was echter van korte duur. Omstreeks 1912 zijn, waarschijnlijk door onderlinge twisten, de broers ieder huns weegs gegaan. Jos zette het bedrijf voort als ‘Torenuurwerkfabriek De Klok’ en Marinus stichtte het bedrijf ‘M. van de Kerkhof & Zonen’ en vestigde zich ook in Aarle-Rixtel. Beide bedrijven waren werkzaam in de torenuurwerkbranche en beconcurreerden elkaar waar mogelijk. Zo hanteerden zij beiden dezelfde referentielijsten van geleverde torenuurwerken. Na de Tweede Wereldoorlog werd de import uit Duitsland bemoeilijkt door de daar heersende algemene malaise en de in Nederland aanwezige sterke aversie tegen Duitse producten. Het bedrijf ‘Torenuurwerkfabriek De Klok’ is toen begonnen zelf torenuurwerken te vervaardigen. Deze hadden een zeer sterke gelijkenis met de voorheen geïmporteerde uurwerken van Korfhage. Nazaten van Marinus hebben het bedrijf ‘M. van de Kerkhof & Zonen’ in 2002 omgezet in het bedrijf ‘M. van de Kerkhof Ingenieursbureau’, en hebben zich gevestigd in Beek en Donk. Zowel het bedrijf ‘Torenuurwerkfabriek De Klok’ als ‘M. van de Kerkhof Ingenieursbureau’ zijn nog altijd op bescheiden schaal werkzaam in de torenuurwerkbranche.

 
Een door ‘Torenuurwerkfabriek De Klok’ vervaardigd torenuurwerk.
Een bijna exacte kopie van een Duits torenuurwerk, type Korfhage, circa 1952.

 

Bron: Torenuurwerken Tijd voor iedereen

 

 

 

 

De Klok


Door Torenuurwerkfabriek De Klok geïmporteerd
Duits uurwerk, fabrikaat Korfhage, circa 1930.

Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top