Search

Binnen de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk zijn alleen (onbezoldigde) vrijwilligers werkzaam.

Naast de leden van het bestuur zijn dit de zg Deelnemers. Dit zijn actieve medewerkers die verschillende soorten werkzaamheden verrichten.
  • Technici die onderhoud uitvoeren aan torenuurwerken waarvoor een onderhoudscontract is afgesloten met de eigenaren.
  • Technici in de werkplaats die torenuurwerken restaureren.
  • vrijwilligers die de redactie voeren van het periodiek "het Torenuurwerk".dat 4 maal per jaar verschijnt.
  • deskundigen die onderhoudsbestekken schrijven
  • deskundigen die directie voeren bij de restauratie van torenuurwerken.
  • vrijwilligers die proberen nog niet geïnventariseerde torenuurwerken in kaart te brengen.

 

 
 
Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top