Search

Tarieven

Ter dekking van de kosten voor de adviezen die door de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerken worden gegeven, hanteert de Stichting de volgende tarieven:
1. De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk berekent geen loonkosten.

2. De kosten voor een Inspectierapport waarin wordt vermeld:
    - omschrijving van het uurwerk
    - historische achtergrond (datering, eventuele uurwerkmaker etc.)
    - historische waarde van het uurwerk
    - de huidige technische staat
    - aanbevelingen voor eventuele restauratie, revisie of onderhoud,
    bedragen (éénmalig): € 200,-

3. Indien wordt besloten dat de werkzaamheden, overeenkomstig de aanbevelingen in het
    inspectierapport, moeten worden uitgevoerd, kan de Stichting tot Behoud van het
    Torenuurwerk deze werkzaamheden van het begin tot het einde begeleiden, hetgeen inhoudt:
    -  het opstellen van een Restauratiebestek resp. Richtlijnen voor Reparatie.
    -  het beoordelen van, door gespecialiseerde restauratiebedrijven, uitgebrachte offerten.
    -  het kosteloos verstrekken van restauratieadviezen aan het bedrijf dat de restauratie uitvoert.
    -  het controleren van de werkzaamheden door o.a. (onaangekondigde) bezoeken aan het bedrijf 
       waar de restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd.
    -  goedkeuring van het totale project bij oplevering,
    dan bedragen de (éénmalige) kosten voor de  onder punt 3 genoemde werkzaamheden: € 300,-

    Indien na het inspectierapport besloten wordt ook het restauratiebestek te laten opstellen
    dan zijn de kosten voor de combinatie €  350,-

4. Controlerapport : Periodiek beoordelen (met controlerapportje van hoogstens een A4-tje of
    klokkenmaker/onderhoudsmedewerker het onderhoud goed heeft uitgevoerd.
    Frequentie in overleg met gemeente/torenuurwerkbeerder.
    Kosten: € 100,- per uurwerk


Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de eventuele reis- en verblijfkosten.
Voor reiskosten wordt  € 0,28 per gereden autokilometer gedeclareerd.
Over de genoemde bedragen is geen B.T.W. verschuldigd.

Velsen-Noord, Werkplaats SBT
Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top