Search

Deelnemers

Bij de oprichting van de Stichting in 1980 was al direct duidelijk dat vooral daadkracht en zelfwerkzaamheid van betrokkenen bij de Stichting noodzakelijk was om de doelstelling van de Stichting te kunnen bereiken. De oprichters zagen in dat de betrokken werkers een grote medezeggenschap in de Stichting moesten krijgen. Daar een Stichting, anders dan een Vereniging, geen leden kent is er door de oprichters voor gekozen om eenieder die op enigerlei wijze actief is in de Stichting, ze worden Deelnemers genoemd, automatisch zitting te laten nemen in de Raad van Advies.

In de Statuten van de Stichting zijn aan deze Raad van Advies verregaande bevoegdheden verstrekt, zoals goedkeuring van de jaarstukken, benoeming van Bestuursleden enzovoort. Daarmee is een democratische besluitvorming gewaarborgd.

Men wordt Deelnemer:

1. door een schriftelijk verzoek daartoe aan het Bestuur.

2. op voordracht van een lid van de Raad van Advies.

Het Bestuur beslist over de benoeming tot Deelnemer.

 

 

Deelnemers betalen een geringe eigen bijdrage.

Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top