Search

Onderzoek

Soms is direct duidelijk in welk jaar een torenuurwerk gebouwd is.
   

Er zit een plaatje van de bouwer op het uurwerk.    Of  er is een jaartal in het frame of in een tandwiel aangebracht.

           

 

Maar vaak moet er een schatting gemaakt worden op basis van de gebruikte materialen en de constructie.
Op een studiedag in oktober 2014 heeft L.A.A. Romeyn daarover een voordracht gehouden.

Klik hier voor een samenvatting. (.pdf bestand)

 

Maar ook archiefonderzoek kan een bijdrage leveren bij het bepalen van de ouderdom of de bouwer van een torenuurwerk. Er zijn verschillende soorten archiefstukken die dan in aanmerking komen voor verder onderzoek: kasboeken, vergaderverslagen e.d.

Zo stuurt Simon Douw (ca. 1620 - 1663) een rekening voor de levering van een uurwerk in de Geertekerk in Utrecht. Vastgelegd in de Stadsrekening van Utrecht:

Transcriptie:

Door ordere van de heere burgermeesters der stadt Uijtrecht een horlogie gemaeckt op de Geerte kerck alsoo het oude werck onbequaem was. Het werck weeght over de 800 lb. Maer daer gaet af 25 lb. van weege twee oude raeders die ick heb te pas gebracht van het oude werck, het pont à 18 stu(iver) komt het hondert pont 90 gul(den), bedraege int geheel de somma van 697 gul(den) 10 stu(iver).

Sijmon Dou
Horlogiemaecker der
Stadt Rotterdam
Uwe Edele Dienaer

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top