Search

Jaargang 31 (2012)

het Torenuurwerk nr 113

De artikelen in het Torenuurwerk nr. 113 van maart 2012:

 • In de rubriek “Actueel” worden vier torenuurwerken getoond van projecten waar de Stichting thans nauw bij betrokken is.
   
 • Een artikeltje over de tijdaanwijzing in de imposante Westerkerk met de los van de kerk staande unieke houten Westertoren te Enkhuizen.
   
 • Het afscheid in september 2011 van stadsbeiaardier A. Abbenes van de Domtoren te Utrecht.
   
 • In het Haarlemse museum Het Dolhuys is in 2011 door Koninklijke Eijsbouts een smeedijzeren uurwerk museaal opgesteld. Een artikel over dit uurwerk.
   
 • De firma Elderhorst uit Zoeterwoude heeft, omstreeks 1970, als eerste in Nederland een automatisch opwindsysteem voor torenuurwerken ontwikkeld, waarbij bijna niets aan het uurwerk behoefde te worden aangepast. Zelfs de originele touwen, katrollen en aandrijfgewichten konden gehandhaafd blijven. Een klein maar niet minder interessant artikel.
   
 • In Deel 1 van “Vlaamse torenuurwerken en uurwerkmakers in Zeeland”, in hT-112 (dec. 2011), zijn de werkzaamheden van Vlaamse torenuurwerkmakers beschreven in Sluis, Aardenburg, Arnemuiden en Axel. In dit Deel 2 worden de verrichtingen van Vlaamse uurwerkmakers in Hulst, Middelburg en Veere beschreven.

 

 

het Torenuurwerk nr 114

De artikelen in het Torenuurwerk nr. 114 van juni 2012:

 • In de rubriek “Actueel” worden vier torenuurwerken getoond van projecten waar de Stichting thans nauw bij betrokken is.
   
 • Het verslag van de, op 31 maart 2012 in Haarlem gehouden, 33ste Algemene Jaarvergadering. Deze vergadering was bijzonder omdat Loek Romeyn, voorzitter sinds 2000, onder luid applaus de voorzittershamer aan Johan Ploegaert verhandigde.
   
 • Een artikel over de omzwervingen van het historisch uurwerk van de Bergeijkse Sint-Petrus-Bandenkerk, dat nu zijn plek gevonden heeft in het Eicha Museum te Bergeijk.
   
 • In het artikel “Het oude, vieze ding glimt weer” wordt verteld hoe het uurwerk uit de Heilig Hartkerk te Utrecht gerestaureerd is en weer in de kerk teruggeplaatst is, waar het museaal staat opgesteld.
   
 • Een enthousiast lid uit Friesland ging aan het einde van zijn vakantie in 2011 in een dag langs de verschillende dorpen in de gemeente Achtkarspelen en vond zo vier torenuurwerken. Een artikel over zijn ontdekkingstocht.
   
 • Een van onze onderhoudsmensen legt uit waarom er in het ‘groene kerkje’ van Avenhorn een knoop achter slot en grendel zit. Een leuk artikeltje.
   
 • Een stukje van onze secretaris over zijn ervaringen in het torenuurwerkregistratieverkeer. Hoe wordt een torenuurwerk opgenomen in de Databank van de Stichting en voor iedereen zichtbaar op onze website?

 

 

 

het Torenuurwerk nr 115

De artikelen in het Torenuurwerk nr. 115 van september 2012:
 

 • Torenuurwerkregistratie door de Stichting. De secretaris informeert over de stand van zaken met foto's van 3 uurwerken.
   
 • De voorzitter beschrijft zijn bezoek aan het Musée Campanaire (museum voor klokkenkunst) in de Franse Pyreneeën.
   
 • Onze website www.torenuurwerk.nl is vernieuwd. Dat moest snel gebeuren. Webmaster Dick Bokslag over het waarom en wat er veranderd is.
   
 • Een "luchtige" bijdrage over de beide Bavo-kerken in Haarlem.
   
 • Pure research in Tsjechië. Op vakantie aldaar onderwerpt Loek Romeyn een interessant smeedijzeren uurwerk in het stadhuis van Tàbor aan een grondige analyse.
   
 • Artikel ter voorbereiding op de Studiedag "Openbare Tijd in Bedrijf" bij de RCE op 28 september a.s. waarin ook de lezers van het Torenuurwerk worden uitgenodigd vooraf mee te denken over de materie.
   
 • Beschrijving van de recent afgeronde restauratie van het uurwerk van de Johanneskerk in Veenwouden (Fr). Meteen een goed voorbeeld van de adviseursrol van de Stichting.

 

 

 

het Torenuurwerk nr 116

De artikelen in het Torenuurwerk nr. 116 van december 2012:
 

 • In het Noord-Hollands Archief (NHA) ligt het bestek van het uurwerk van het Hofje van Noblet, te Haarlem. Hierin staan o.a. de berekeningen voor de tandwielen. In dit artikel kunt u zien hoe men vroeger de tandwielen uitrekende.
   
 • In de vorige editie van het Torenuurwerk heeft u uitgebreid kunnen lezen over de voorbereidingen voor de studiedag op 28 september jl., georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
  Het verslag van onze voorzitter.
   
 • In Friesland worden de laatste tijd veel fraaie monumentale uurwerken ‘ontdekt’. Genoeg stof dus voor een excursie door de Deelnemers, die gehouden is op zaterdag 20 oktober jl.
  In deze hT-116 een mooi verslag hierover.
   
 • Die fraaie, langzaam bewegende torenuurwerken geven stof te nadenken. Ze laten de mens filosoferen en zelfs dichten over het verstrijken van de tijd. Heel toepasselijk in deze periode van het jaar.
  De auteur van dit artikel citeert enkele fraaie strofen uit de Oosterkerk in Hoorn.
   
 • “Onze Torenuurwerken op je smartphone”. In dit artikel legt onze webmaster Dick Bokslag uit hoe de door hem gemaakte LAYAR-applicatie voor de smartphone werkt. Het is een hele nieuwe manier om gegevens in de torenuurwerkdatabase te bekijken.
   
 • “Een eeuw lang in uurwerken”. In dit artikel beschrijft Natasja Hogen beknopt de bestaansperiode van het familiebedrijf Th. Hogen & Zonen, bekende leverancier van monumentale torenuurwerken. Zij is de kleindochter van J.P.P. Hogen, die het bedrijf tot eind jaren ‘90 heeft voortgezet.
Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top