Search

Jaargang 37 (2018)

het Torenuurwerk nr. 140

De hoofdpunten van de artikelen in het Torenuurwerk nr. 140 van december 2018

De nalatenschap van Simon Rodenburg, uurwerkmaker te Sneek

Simon Rodenburg (1816-1890) was een bijzondere uurwerkmaker en een buitengewoon mens. Hij maakte zich zorgen over de dreigende teloorgang van de Friese klokkenmakerij en heeft hij  geprobeerd deze nieuw leven in te blazen. Om deze reden is hij zelf een klokkenmakerij begonnen. Daarnaast is hij ook torenuurwerken gaan maken, die we voornamelijk in Friesland vinden.

Van Rodenburg konden 15 uurwerken gevonden worden, waarvan er 3 inmiddels verloren zijn gegaan.

-------

Excursie voor de begunstigers van de SBT

Een korte terugblik op de voor de begunstigers van de SBT gehouden excursie naar het uurwerk van de Hooglandse Kerk te Leiden. Hier staat een door Huych Hopcoper in 1607 vervaardigd uurwerk museaal opgesteld.

-------

Torenuurwerk terug in Wormer

In de door de Stichting Beschuitstoren herbouwde Beschuitstoren in Wormer is door de SBT een torenuurwerk van Addicks geplaatst. Deze toren is een herbouw van de in 1896 gesloopte oorspronkelijke Beschuitstoren. Het uurwerk staat op de begane grond opgesteld en drijft via een ‘elektrische as’ de wijzer van de toren aan.

Dit uurwerk heeft oorspronkelijk gestaan in de in 1964 gesloopte kerk te Oostknollendam en heeft daarna bijna 25 jaar in de buitenplaats BeeckestijnI te Velsen-Zuid de tijd aangewezen.

-------

De restauratie van een torenuurwerk van Van Bergen

In 1882 werd in Genemuiden de hervormde Nicolaas of Grote Kerk en de omliggende huizen door brand verwoest. Bij de herbouw van de kerk behoorde ook de levering van een uurwerk en klokken door de firma Van Bergen te Midwolda. Inmiddels is dit uurwerk vervangen door een elektrisch motorwijzerwerk.

Onlangs is het oude uurwerk gerestaureerd en museaal in de kerk opgesteld. De SBT heeft op verzoek van de eigenaar directie gevoerd bij de restauratie.

 

het Torenuurwerk nr. 139

De hoofdpunten van de artikelen in het Torenuurwerk nr. 139 van september 2018

Het torenuurwerk van de Dorpskerk te Eelde

In dit artikel aandacht voor de Dorpskerk te Eelde, de maker van het torenuurwerk (H. Deutgen) en de restauratie van het uurwerk.

-------

De Denison-gang

Een beschrijving van de werking van de Denison-gang en van een serie metingen van de nauwkeurigheid van die gang.

-------

Het torenuurwerk in de Nocolaïkerk te Utrecht

Historisch onderzoek naar Guert Woutersz, de maker van het uurwerk

 

het Torenuurwerk nr. 138

De hoofdpunten van de artikelen in het Torenuurwerk nr. 138 van juni 2018

Jaarvergadering 2018

Kort verslag van de Jaarvergadering 2018 van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk en een bezoek aan de toren van de Nieuwe Kerk te Delft. Hier staat museaal opgesteld een torenuurwerk van Brouckman gemaakt voor het stadhuis van Delft.

-------------------------

Een bezoekje aan het ‘Uhrenmuseum’ in Bad Grund (D.)

De auteur van dit artikel heeft dit voorjaar een bezoek gebracht aan het Uhrenmuseum in Bad Grund. Lang geleden is al eens eerder aan dit museum aandacht besteed, het is echter interessant genoeg dit nogmaals onder de aandacht te brengen.

-------------------------

Een begin 17de-eeuws Oost-Nederlands huisuurwerk

De Vereniging Oudheidkamer Twente heeft in 2016 een Oost-Nederlands smeedijzeren huisuurwerk aangekocht met de bedoeling om het na restauratie en reconstructie van de ontbrekende onderdelen als Twents erfgoed tentoon te stellen. Het uurwerk vertoont veel overeenkomsten met een torenuurwerk.

-------------------------

Commentaar op het artikel ‘De databank van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, Een eerste analyse van gepubliceerde foto’s’, uit hT 137.

Commentaar op het artikel over de databank van de SBT uit hT 137. Hierin is een indeling type uurwerken gemaakt aan de hand van de beschikbare foto’s.

------------------------

Vive la France !

De auteur bemerkte tijdens familiebezoeken aan een kleine Franse plaats dat veel torenuurwerken hier stil staan. Na overleg met kerk- en gemeentebesturen is het plan ontstaan deze uurwerken te restaureren en van automatische opwind- en gelijkzetsystemen te voorzien.

 

 
het Torenuurwerk nr. 137
 
De hoofdpunten in het Torenuurwerk nr. 137 van maart 2018
 
Een zelf gebouwd klein torenuurwerk
De auteur heeft aan de hand van het boek "Eine kleine Turmuhr" zelf een torenuurwerk gebouwd
 
De tijd staat even stil..?
Verslag van de bevindingen van een studiereis naar Paramaribo
 

Bouw Beschuitstoren in Wormer vordert gestaag

In gesprek met een nieuwe Deelnemer

De datababank van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk
De auteur analyseert kenmerken van torenuurwerken, aan de hand van foto's die beschikbaar zijn in de databank, om zo torenuurwerken met een waag te groeperen.
 

Werkplaatsgeluiden maart 2018

Werkplaatsgeluiden december 2017

 

 

 

 

Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top