Search

Projecten

In de loop der jaren van haar bestaan zijn door de Stichting een zeer groot aantal projecten, door haar of onder haar begeleiding en toezicht, uitgevoerd.

Als voorbeelden kunnen worden genoemd:

 

Restauratie van het torenuurwerk van het Groene Kerkje te Lambertschaag.
Een groot en belangrijk restauratieproject dat door Deelnemers van de Stichting in de eigen werkplaats is uitgevoerd, is de restauratie van het smeedijzeren uurwerk van Lambertschaag dat dateert uit de eerste helft van de 15de eeuw. Deze restauratie is door de Stichting zelf uitgevoerd om nieuwe restauratietechnieken te ontwikkelen en te beproeven en voor kennisoverdracht aan nieuwe Deelnemers. De restauratie wordt uitgebreid beschreven in de publicatie: "De Restauratie van het torenuurwerk van het Groene Kerkje te Lambertschaag".
Lemmer, Hervormde kerk.
Het betreft een smeedijzeren uurwerk uit 1654. In 2013 heeft de SBT een restauratiebestek voor het uurwerk afgeleverd. Eind 2015 is met de restauratie begonnen door Vellema uit Hallum. De SBT heeft toezicht gehouden op de restauratiewerkzaamheden. Het uurwerk staat nu museaal opgesteld in een voorportaal van de kerk en kan lopen. Er is een cijferring met wijzers aangebracht, evenals een slagklokje. Op 12 juli 2016 heeft de SBT een eindcontrole uitgevoerd en werd alles in orde bevonden. In de zomermaanden is het uurwerk op de meeste zaterdagen lopend te bewonderen.

Het gerestaureerde uurwerk in Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten.
In maart 2013 is na een lange periode van voorbereiding de restauratie gereed gekomen van het torenuurwerk van Kasteel Duivenvoorde.

De SBT heeft voor dit uurwerk een restauratiebestek geschreven, waarna door meerdere bedrijven een offerte voor de restauratie uitgebracht is. Tijdens de restauratie bleek dat de naam van de maker er in vermeld staat en dat het omstreeks 1850 gemaakt is door de Parijse uurwerkmaker Jean Wagner. 
 

Bij een elektrificatie in de vorige eeuw waren geen onderdelen verwijderd, zodat het uurwerk weer geheel in originele staat teruggebracht kon worden.

 

Stiens, Sint Vituskerk.
Het betreft een smeedijzeren uurwerk uit 1622. In 2014 heeft de SBT een restauratiebestek voor het uurwerk afgeleverd. Eind 2015 is met de restauratie begonnen door Vellema uit Hallum. De SBT heeft toezicht gehouden op de restauratiewerkzaamheden. Het uurwerk is voorzien van een automatisch opwindsysteem en een slingervanger. Op 29 april 2016 is het uurwerk feestelijk in gebruik genomen in aanwezigheid van twee vertegenwoordigers van de SBT.
   

 

Copyright 2022 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top