het Torenuurwerk nr 115

De artikelen in het Torenuurwerk nr. 115 van september 2012:
 

 • Torenuurwerkregistratie door de Stichting. De secretaris informeert over de stand van zaken met foto's van 3 uurwerken.
   
 • De voorzitter beschrijft zijn bezoek aan het Musée Campanaire (museum voor klokkenkunst) in de Franse Pyreneeën.
   
 • Onze website www.torenuurwerk.nl is vernieuwd. Dat moest snel gebeuren. Webmaster Dick Bokslag over het waarom en wat er veranderd is.
   
 • Een "luchtige" bijdrage over de beide Bavo-kerken in Haarlem.
   
 • Pure research in Tsjechië. Op vakantie aldaar onderwerpt Loek Romeyn een interessant smeedijzeren uurwerk in het stadhuis van Tàbor aan een grondige analyse.
   
 • Artikel ter voorbereiding op de Studiedag "Openbare Tijd in Bedrijf" bij de RCE op 28 september a.s. waarin ook de lezers van het Torenuurwerk worden uitgenodigd vooraf mee te denken over de materie.
   
 • Beschrijving van de recent afgeronde restauratie van het uurwerk van de Johanneskerk in Veenwouden (Fr). Meteen een goed voorbeeld van de adviseursrol van de Stichting.