het Torenuurwerk nr 112

De artikelen in het Torenuurwerk nr. 112 van december 2011:

 • In de nieuwe rubriek “Actueel” worden torenuurwerken getoond van projecten waar de Stichting thans nauw bij betrokken is.
   
 • Een korte impressie van het door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) georganiseerde symposium welk gehouden werd op 10 november jl.
   
 • Het artikel “Vijf generaties torenuurwerkmakers van de familie Spra(ec)kel”  (in het Torenuurwerk, nr. 110, juni 2011) van dr. ir. A.H. Vlagsma heeft tot een reactie d.m.v. een artikel geleid.
  Het betreft het uurwerk dat Jurriaan Jacobszoon Spraeckel (*± 1615 - †±1669) in 1652, voor 600 gld. aan de Gasthuistoren te Zaltbommel heeft geleverd.
   
 • Een leuk artikel over de wens om een torenuurwerk te bezitten en de realisatie daarvan door een afzichtelijk bonk roest te kopen en dit zelf om te toveren tot een prachtig ‘pronkjuweel’ van een uurwerk.
   
 • In het Torenuurwerk nr. 108, van december 2010, is uitvoerig geschreven over de slinger, de slingertijd en het onderscheid tussen de mathematische en fysische slinger. Daarbij is uiteraard ook ingegaan op de invloed van de zwaartekracht op de slingertijd. Deze zwaartekracht is echter niet constant maar varieert met de plaats op aarde. Een klein maar niet minder interessant artikel.
   
 • Zeeland en Vlaanderen: de geografische ligging en omstandigheden – een moeilijk toegankelijk eilandengebied – zullen er zeker toe hebben bijgedragen dat Zeeland op een aantal terreinen op het meer naburige Vlaanderen was georiënteerd.
  Een Vlaamse uurwerkhistoricus is bezig met een uitgebreid onderzoek naar Vlaamse torenuurwerken en de makers daarvan. Gedurende zijn onderzoek heeft hij geconstateerd dat ook Vlaamse torenuurwerkmakers en klokkengieters in Zeeland actief waren. Een uitgebreid verslag.