het Torenuurwerk nr 111

De artikelen in het Torenuurwerk nr. 111 van september 2011:

 • In de nieuwe rubriek “Actueel” worden torenuurwerken getoond van projecten waar de Stichting thans nauw bij betrokken is.
   
 • Weer een artikel onder het motto ‘Torenuurwerken op vakantie’. Ditmaal over het meest oorspronkelijke en nog werkende astronomische uurwerk van Europa in de ‘Marienkirche’ te Rostock (Dld.). 
   
 • Met enige regelmaat verzoeken eigenaren van torenuurwerken ons hen te adviseren over de mogelijkheden om hun torenuurwerk in eigen beheer te restaureren. Door onze Stichting wordt op deze verzoeken altijd positief gereageerd.
  In dit artikel de geschiedenis en het verloop van de restauratie van het torenuurwerk van de Nederlands-hervormde kerk in het Zeeuwse dorpje Sint Laurens.
   
 • De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk was betrokken bij de restauratie van twee torenuurwerken van Peter van Grootheest uit Wageningen.
  Wie was deze man en wat is er over hem bekend. Het verslag van een onderzoek.
   
 • Een enkele keer worden wij benaderd door personen die bij genealogisch onderzoek naar hun voorouders stuitten op klokken- of horlogemakers die aan torenuurwerken hebben gewerkt. Meestal kunnen wij de vragen die dan worden gesteld beantwoorden. De genealogische en andere gegevens waarover de vragensteller beschikt zijn vaak voor ons weer interessante aanvullende informatie.
  Ditmaal betreft het een verslag van de inspanningen die zijn verricht om de openbare tijdaanwijzing – in de periode 1736 tot heden – op de kerktoren van de Dorpskerk te Wassenaar in stand te houden.
   
 • Het was ons al lang bekend dat in de omgeving van Groningen in de 19de eeuw een zekere Hendrik Deutgen als torenuurwerkmaker werkzaam was. Daarmee hield onze informatie echter op.
  Op verzoek van de Stichting Oude Groninger Kerken zijn de torenuurwerken van deze stichting geïnventariseerd. Daarbij stuitte men op enkele torenuurwerken van Deutgen.
  In dit artikel een verslag van het historisch onderzoek naar deze maker en zijn torenuurwerken.