het Torenuurwerk nr 105

De inhoud van het Torenuurwerk nr. 105 van maart 2010:

 • Het tweede deel van het artikel over een tot KUNST verheven uurwerk in Bergen op Zoom.
   

 • De Technische Universiteit Delft bleek in het bezit te zijn van een torenuurwerk dat vroeger in de Hofkerk (Sint-Petrus-Bandenkerk) te Bergeijk heeft gestaan. Wegens ruimtegebrek bij de TU werd het uurwerk weer aan de gemeente Bergeijk geschonken. En is het uurwerk dus weer terug en misschien krijgt het wel weer zijn oorspronkelijke functie.
  Wegens een fout ontbreekt er in dit artikel een regel boven afb. 6 op blz. 21.
  Daarom is het hele artikel in pdf-formaat te downloaden via deze link
  Download(910 kB).
   

 • Een uiteenzetting over het verfijnen van de werking van een slingervangsysteem.
   

 • Een Deelnemer verdiepte zich in de historie van de torenuurwerken van de Grote of St. Clemenskerk, en die van de Kleine of Onze Lieve Vrouwekerk, beide in zijn woonplaats Steenwijk.
  In deze hT-105 staat een enigzins verkorte versie maar:
  het volledige verslag kunt u hier downloaden: Word document (61 kB).
   

 • Een artikel over de omzwervingen van het omstreeks 1913 afgedankte torenuurwerk van het raadhuisje van Durgerdam dat nog steeds, boven Amsterdam, aan de zeedijk van de toenmalige Zuiderzee staat. Het is de bedoeling dat ook dit uurwerk weer terug komt op zijn oorspronkelijke plaats.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE UURWERKEN VAN DE GROTE EN DE KLEINE KERK TE STEENWIJK
in het Torenuurwerk nr. 105 van maart 2010, door dr. ir. A.H. Vlagsma.

De heer dr. ir. A.H. Vlagsma promoveerde in 1992 aan de T.U. Delft op het proefschrift "Het 'Hollandse' orgel in de periode van 1670 tot 1730". Hij publiceerde artikelen over de architectuur van orgelkassen in het orgeltijdschrift "de Mixtuur", schrijft boeken, en bijdragen voor tijdschrift "het Orgel". Naast het onderzoek naar de historie van orgels interesseert hij zich ook voor torenuurwerken. Sinds 2005 is hij Deelnemer van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk en hij leverde archiefmateriaal voor het boek "Torenuurwerken, Tijd voor Iedereen".

Hij verdiepte zich in de historie van de torenuurwerken van de Grote of St. Clemenskerk, en die van de Kleine of Onze Lieve Vrouwekerk, beide in zijn woonplaats Steenwijk.

In hT-105 van maart 2010 staat een enigzins verkorte versie van het artikel over de twee hierboven genoemde kerken van Steenwijk en hier (zoals vermeld in hT-105) kunt u de volledige versie hier downloaden: Word document (61 kB).


Links de Grote of Sint Clemenskerk en rechts de Kleine of Onze Lieve Vrouwekerk.