Toelichting Databank

Er zijn in Nederland (naar schatting) meer dan 1500 torenuurwerken.

Veel torenuurwerken zijn nog in vol bedrijf, andere staan museaal opgesteld (ze werken nog wel of kunnen nog wel werken, maar hebben geen functie meer bij de tijdaanwijzing).
In de afgelopen jaren zijn helaas ook torenuurwerken vervangen door electrische klokken of omgebouwd en electrisch aangedreven.
 
 
In de "Databank Torenuurwerken"  zijn de uurwerken opgenomen die door de Stchting uitgebreid zijn gedocumenteerd.
Meer (dan de hier gepresenteerde) gegevens van een bepaald torenuurwerk kunt u opvragen bij het secrectaraat.
 
Om te voorkomen dat men een gebouw met een wijzerplaat waar géén torenuurwerk achter zit steeds opnieuw zou willen inspecteren worden ook die uurwerken opgenomen met de aanduiding "TUW = Nee".
 
 
© 2014 Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk