Projecten

In de afgelopen 32 jaar van haar bestaan zijn door de Stichting een zeer groot aantal projecten, door haar of onder haar begeleiding en toezicht, uitgevoerd.

Als voorbeelden kunnen worden genoemd:

 • Restauratie van het torenuurwerk van het Groene Kerkje te Lambertschaag.
  Een groot en belangrijk restauratieproject dat door Deelnemers van de Stichting in de eigen werkplaats is uitgevoerd, is de restauratie van het smeedijzeren uurwerk van Lambertschaag dat dateert uit de eerste helft van de 15de eeuw. Deze restauratie is door de Stichting zelf uitgevoerd om nieuwe restauratietechnieken te ontwikkelen en te beproeven en voor kennisoverdracht aan nieuwe Deelnemers. De restauratie wordt uitgebreid beschreven in de publicatie: "De Restauratie van het torenuurwerk van het Groene Kerkje te Lambertschaag".

 

 • Kapeltoren Gorinchem.gifRestauratie van het torenuurwerk in de Kapeltoren te Gorinchem.
  Het betreft een historisch zeer waardevol smeedijzeren torenuurwerk uit 1581.
  In opdracht van de gemeente Gorinchem is het uurwerk, overeenkomstig het bestek van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, door een daarin gespecialiseerd bedrijf gerestaureerd. Het is daarbij tevens voorzien van een automatisch opwindsysteem.
 • NH-kerk Noordgouwe.jpgTorenuurwerk in de Nederlands hervormde kerk te Noordgouwe (Zld.)
  Het betreft een torenuurwerk uit 1906, dat is vervaardigd door de firma Eijsbouts uit Asten.
  De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk heeft het kerkbestuur restauratieadviezen verstrekt en geadviseerd om het  uurwerk, dat niet meer in gebruik is, een museale opstelling in de kerk te geven.
 • Delft 1663.jpgRestauratie van een smeedijzeren torenuurwerk te Delft. 
  Het betreft een historisch zeer waardevol smeedijzeren torenuurwerk uit 1663 van de Delftse uurwerkmaker Coenraet Harmensz Brouckman. In opdracht van de gemeente Delft is een restauratiebestek opgesteld dat, onder andere, inhield de reconstructie van een aantal ontbrekende of onherstelbaar beschadigde onderdelen. De Stichting heeft, tot en met de oplevering, de Directie gevoerd over deze restauratie. Het uurwerk is voorzien van een automatisch opwindsysteem. 
  Het uurwerk dat oorspronkelijk stond opgesteld in het Stadhuis van Delft, heeft een museale opstelling gekregen in de Nieuwe Kerk.
 • Kasteel Hoekelum.jpgRestauratie van het torenuurwerk van kasteel Hoekelum te Bennekom. 
  Het betreft een uurwerk uit circa 1850 van de Wageningse uurwerkmaker P. van Grootheest. De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk heeft in opdracht van de Stichting Geldersche Kasteelen een restauratiebestek geschreven. Het uurwerk is daarna door een daarin gespecialiseerd bedrijf overeenkomstig dit bestek, onder toezicht van de Stichting, gerestaureerd en van een automatisch opwindsysteem voorzien.
   
 • Anna Paulowna, NH kerk.jpgAnna Paulowna, NH kerk
  In het verleden heeft men in eigen beheer het uurwerk gangbaar gemaakt, waarbij de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk adviezen heeft aangereikt.
  In 2007 is, door de Stichting op verzoek van het kerkbestuur, een gelijkzetsysteem aangebracht.
   
 • Bergen, Petrus en Pauluskerk.jpgBergen, HH. Petrus en Pauluskerk.
  Door het parochiebestuur is een automatisch opwindwerk aangekocht, dit is in 2008 door de Stichting tot Behoud van het Torenuuwerk geplaatst en afgeregeld.
   
 • Uurwerk van het koetshuis van de Cannenburch.jpgRestauratie van het uurwerk in het koetshuis van kasteel Cannenburch te Vaassen.
  Het betreft een torenuurwerk uit 1753 dat, door Gilles de Beefe, in Luik is vervaardigd.
  De Stichting heeft hiervoor een restauratiebestek geschreven. Overeenkomstig dit bestek werden offertes aangevraagd.
  De restauratie is onder toezicht van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, door een daarin gespecialiseerd bedrijf, in de loop van 2007 uitgevoerd.
  Het uurwerk is op 5 oktober 2007 met enig feestelijk vertoon weer in gebruik genomen.
 • Ommen, Streekmuseum.jpgOmmen, Streekmuseum.
  Dit betreft een smeedijzeren uurwerk afkomstig uit de Nederlands-hervormde kerk te Ommen.
  Het bevond zich in het depot van het Streekmuseum.
  Door de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk is een Inspectierapport geschreven met daarin aanbevelingen voor de restauratie.
  Het uurwerk is, onder toezicht van de Stichting, in eigen beheer gerestaureerd en in 2008 in het Streekmuseum opgesteld.
 • Voorschoten, kasteel Duivenvoorde.Uurwerk vóór de restauratieHet gerestaureerde uurwerk in Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten.
  In maart 2013 is na een lange periode van voorbereiding de restauratie gereed gekomen van het torenuurwerk van Kasteel Duivenvoorde.

  De SBT heeft voor dit uurwerk een restauratiebestek geschreven, waarna door meerdere bedrijven een offerte voor de restauratie uitgebracht is. Tijdens de restauratie bleek dat de naam van de maker er in vermeld staat en dat het omstreeks 1850 gemaakt is door de Parijse uurwerkmaker Jean Wagner. 

  Bij een elektrificatie in de vorige eeuw waren geen onderdelen verwijderd, zodat het uurwerk weer geheel in originele staat teruggebracht kon worden.
 • Zwolle, Sassenpoort.jpgZwolle, Sassenpoort.
  In de Sassenpoort bevindt zich een Eijsbouts uurwerk.
  Het dateert van 1937 en heeft fabricagenummer 1230.
  Door de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk zijn het uurwerk en de slagklok installatie geïnspecteerd.
  De ophanging van de slagklokken bleek in slechte staat.
  De Stichting heeft geadviseerd het slagwerk te reviseren.
  In de loop van 2008 is deze revisie, door een daarin gespecialiseerd bedrijf, uitgevoerd.

 

 Lambertschaag wijzerplaat.jpg